deutsch

Çocuk Hakları

  • Prensipte her Çocuğun Ebeveynleri tarafından sağlanan Nafaka hakkı vardır.  Anne ve Babalar bunu Bakım, Eğitim ve Nakit olarak gerçekleştirebilirler. Çocuğun yanında yaşadığı Ebeveyn bunu genel olarak Bakım ve Eğitim olarak karşılamaktadır (Betreuungsunterhalt). Diğer Ebeveyn ise bunu Nakit olarak gerçekleştirmektedir ...
  • Görüşme hakkı, Çocuğun ve Ebeveynin birlikte görüşebilme haklarıdır. Yani beraber vakit geçirebilme haklarıdır. Bu Hakka Posta yoluyla ve Telefonla görüşme hakları da dahildir.  Çocuk diğer Şahıslarla (Mesela Annenanne, Babaanne ve Dedeleriyle) görüşme hakkınıda talep edebilmektedir ...
  • Ebeveynler reşit olmayan Çocuklarına bakma hakkına sahiplerdir ve buna mecburdurlar. Evli olmayan Ebeveynler, velayetin her iki taraftada ortak olmasını istediklerinde, bunu beyan edebilmektedirler (Sorgeerklärung). Bunun dışında Aile Mahkemesi velayeti ortak olarak her iki Ebeveyne de verebilir ...