deutsch

Ceza hukuku

Hakkiniz...

 

Ceza avukatı acil çağrı

(+49) 0151 - 669 23 228

 

Hem ceza hukuku hem de kabahat vakası kanunu, günümüzdeki yaşamın hemen hemen tüm alanlarını kapsamaktadır. Bu nedenle, prosedürün başında, etkilenen veya suclanan     kişinin savunma avukatından profesyonel tavsiye alması önemlidir. Bu bir duruṣma formunun alınması veya bir duruṣmaya cağrılaması ile baṣlar. Ancak bu yolla, müṣterinin cıkarına iliṣkin iṣlemleri, prosedürün baṣında ve daha sonra prosedür icerisinde cözmek mümkündür. Ve müṣteri haklarını korumak icin ortaya cıkabilecek her türlü ihlale karṣı koymak.

Ceza hukuku ve ceza iṣlerinde savunma, karayolu trafigi ve idari suclar konusunda savunma, özellikle de ceza hukuku alanında suc mağdurlarının temsili konusunda uzun yıllık pratik deneyime sahibiz.

Sizi aṣağıdaki alanlarda temsil ediyoruz:

 • Genel ceza hukuku
 • Emek hukuku
 • Narkotik ceza
 • Cezaevi koṣulları
 • Genclik ceza hukuku
 • Adli
 • Cinsel ceza hukuku
 • Trafik ceza hukuku
 • Mağdur temsili, davaya liderik ve iddia hasar taleplerinden yapiṣma sürecinde

Kimse kendini zorlamak zorunda değil

Bu nedenle, idari suc veya ceza gerektiren davranıṣlarla suclanan müsterilerimize tavsiye ederiz. Sadece yetkili makamlar ıcın kendi ṣahısları hakkında doğru bilgilerin olması. Adınız, soy adınız, veya doğum adınız, doğum yeri ve tarihi, medeni durum, meslek, konut ve milliyet bilgilerinizi yapmak zorundayız, cünkü her vatandaṣ bunu yapmakla yükümlüdür.

Bu arada düzenli olarak, önce yasal olarak garanti altına alınmis olan sessizlik hakkınızdan yararlanmanızı tavsiye ederiz. Savunucu olarak bizden dosyaya erisim ilgili resmi soruṣturma dosyalarina alınır.

Özel bir dosya inceleme hakkı, ilgili kiṣi, sanık veya davalıya sahip değildir. Bu bir avukat gerektirir.

Sadece dosyanın incelemesinden sonra daha sağlam bir tavsiye verebilir ve savunmanin stratejisi ve taktikleri hakkında karar verilir.

Zorunlu savunma

Ayrıca memnuniyetle hazırız, yasal gereklikler yerine getirildiği sürece, müṣterilerimizi kamu savuncuları olarak temsil etmek.

Her seyden önce yasal gereklilikler verilmiştir.

 • Ana duruṣmanın iki derce yüksek bölge mahkemesi veya bölge mahkemesi huzurunda yapılmasi halinde gercekleṣtirilirse.
 • Sanık bir sucla suclanırsa
 • Eğer prosedür profesyonel bir yaṣaga yol acabilir ise
 • Gözaltında veya sanıga karṣı gecici barınma oluṣursa
 • Konaklama yeri sanıgın ruh saglıgı hakkında bir görüṣ icin hazırlık aṣamasında ise
 • Bir güvenlik prosedürü gerceklestirildiğinde
 • Eğer yaralıya avukat tayın edilmiṣse

Karayolu trafiğinden savunma-idari suc prosedürü

Idari suclar yasalara göre, kabahatler hakkında yasadısı ve bir kanunun gerceklerini gercekleştiren,uygulanabilir eylemler para cezası ile izin verilen cezanınSuclu niteliği olmayan yasal bir suctur. Her ne kadar ihmaller ceza hukuku hukukunda kabahat icermezse de ancak ceza hukuku benzeri.

Herkes hayatında örnegin bir yol kullanıcıcı olarak, idari bir suclama sucuyla karşı karşıya kalabilir. Burada düşünmek özellikle suclamalarda, nasıl:

 

 • Hız yapma
 • Kırmızı ışık ihlali
 • Öngörülen emniyet mesafesinin altında
 • Profesyonel bir sürücü olarak sürüş süresi aşıldı
 • Ve dahası

Burada da genel ceza hukukunun başında belirtildigi gibi aynısı gecerlidir. Nitelikli bir savunucunun zamanında atanması ve erken tavsiyeler. Dosyaya eriştikten sonra müşteri cıkarına prosedürün basarılı bir sekilde sonuclanması icin bir önkoşuldur.