deutsch

Hukuk alanları

  • Birçok Müvekiller için işyerindeki problemler oldukça hassastır. Nede olsa aylık maaş işyerine bağlıdır. Aynı zamanda sosyal statü, takdir ve diğer insanlara olan ilişkiler işyeri ile bağlantılıdır. Eğer ki işyerini kaybetme tehlikesi var ise, maaş ödenmiyor ise veya insanda Mobbing (dışlanma) hissi var ise bu durum daha da zor olur. İş hukuku hakkınızı talep edebilmeniz için imkanlar sunuyor. Bu kapsamda genel olarak İşveren yapısal ağırlığa sahiptir.
  • Aile hukuku aile üyelerinin, Eşlerin, Hayat arkadaşların, Ebeveynlerin, Evlatların ve diğer akrabaların yaşam ilişkilerini yönetiyor. Bu ilişkilerin çatişmalı geçmeleri nadir değildir: Örneğin  herkesin birlikte yaşama konusunda farklı düsünceleri olabiliyor; Aile ilşkilerinden destek veya yardım haklarını talep etme duygusu oluşa biliyor, Yada mevcut olan bir aile bağını bitirip yeni bir aile kurma isteği oluşa biliyor ...
  •  Almanyada Toplumun yaklaşık yarısı kiracıdır. Berlinde hatta Toplumun yüzde 80 i kıracı olmaktadır. Kira Hukuku gündelik yaşamda önemli rol almaktadır. Bunun yanısıra sayısız Ticari alan kira sözleşmeleri mevcut olmaktadır. Zarar/Kiriklar oluştuğunda, Kira artışı durumunda ve Kira sözleşmesinin feshi durumunda Kiracı ve Ev sahibi arasında anlaşmamzlıklar oluşmaktadır. Ayrıca her sene "Betriebskostenabrechnung" denilen işletme maliyetleri faturalandırması düzenlenmektedir. Kira Hukuku kapsamında her durumda Size danışmanlık hizmeti vermekte ve haklarınızı temsil etmekteyiz. Kiracı veya Ev sahibi olarak kira sözleşmesinin feshi durumunda fazla vakit kaybetmeden bizimle irtibata geçip randevu almanızı öneririz. Tahliye davasını önlemek için derhal hareket geçmek gerekebilir. Aynısı kiralanan Ev veya Işalanında oluşan Zarar veya Kırıklıklar içinde geçerlidir. Mesela pencerelerden veya kapılardan hava sızıyorsa, Kaloriferler çalışmıyorsa veya Küf olusmuşsa. Bu durumlarda Ev sahibini oluşan Zarar veya Kırıklar konusunda derhal bilgilendirmek zorundasınız. Kira indirimi talep etmek istediğiniz durumunda şahitlerinizin olması avantajlıdır. Kira sözleşmelerinden haklarınızı talep etmek istediğinizde size yardımcı olmaktayız.
  • Sosyal hukuku belirli durumlarda devletin sağlaması gereken denkleştirme hizmetlerini ön görmektedir. Sosyal yardım hakları Soysal kurumlarına karşı yöneliktir. Büromuzun ağırlık verdiği alanlar SGB II ("Hartz IV") ve SGB XII (Sosyal yardım), istihdam teşviki (SGB II ve SGB III) ve Emeklilik ve Sağlık sigortası olmaktadır ...
  • Hem ceza hukuku hem de kabahat vakası kanunu, günümüzdeki yaşamın hemen hemen tüm alanlarını kapsamaktadır. Bu nedenle, prosedürün başında, etkilenen veya suclanan kişinin savunma avukatından profesyonel tavsiye alması önemlidir. Bu bir duruṣma formunun alınması veya bir duruṣmaya cağrılaması ile baṣlar. Ancak bu yolla, müṣterinin cıkarına iliṣkin iṣlemleri, prosedürün baṣında ve daha sonra prosedür icerisinde cözmek mümkündür. Ve müṣteri haklarını korumak icin ortaya cıkabilecek her türlü ihlale karṣı koymak.Ceza hukuku ve ceza iṣlerinde savunma, karayolu trafigi ve idari suclar konusunda savunma, özellikle de ceza hukuku alanında suc mağdurlarının temsili konusunda uzun yıllık pratik deneyime sahibiz.Sizi aṣağıdaki alanlarda temsil ediyoruz:Genel ceza hukukuEmek hukukuNarkotik cezaCezaevi koṣullarıGenclik ceza hukukuAdli Cinsel ceza hukukuTrafik ceza hukukuMağdur temsili, davaya liderik ve iddia hasar taleplerinden yapiṣma sürecindeKimse kendini zorlamak zorunda değil Bu nedenle, idari suc veya ceza gerektiren davranıṣlarla suclanan müsterilerimize tavsiye ederiz. Sadece yetkili makamlar ıcın kendi ṣahısları hakkında doğru bilgilerin olması. Adınız, soy adınız, veya doğum adınız, doğum yeri ve tarihi, medeni durum, meslek, konut ve milliyet bilgilerinizi yapmak zorundayız, cünkü her vatandaṣ bunu yapmakla yükümlüdür.Bu arada düzenli olarak, önce yasal olarak garanti altına alınmis olan sessizlik hakkınızdan yararlanmanızı tavsiye ederiz. Savunucu olarak bizden dosyaya erisim ilgili resmi soruṣturma dosyalarina alınır.Özel bir dosya inceleme hakkı, ilgili kiṣi, sanık veya davalıya sahip değildir. Bu bir avukat gerektirir.Sadece dosyanın incelemesinden sonra daha sağlam bir tavsiye verebilir ve savunmanin stratejisi ve taktikleri hakkında karar verilir.Zorunlu savunmaAyrıca memnuniyetle hazırız, yasal gereklikler yerine getirildiği sürece, müṣterilerimizi kamu savuncuları olarak temsil etmek.Her seyden önce yasal gereklilikler verilmiştir.Ana duruṣmanın iki derce yüksek bölge mahkemesi veya bölge mahkemesi huzurunda yapılmasi halinde gercekleṣtirilirse.Sanık bir sucla suclanırsaEğer prosedür profesyonel bir yaṣaga yol acabilir ise Gözaltında veya sanıga karṣı gecici barınma oluṣursaKonaklama yeri sanıgın ruh saglıgı hakkında bir görüṣ icin hazırlık aṣamasında ise Bir güvenlik prosedürü gerceklestirildiğinde Eğer yaralıya avukat tayın edilmiṣseKarayolu trafiğinden savunma-idari suc prosedürüIdari suclar yasalara göre, kabahatler hakkında yasadısı ve bir kanunun gerceklerini gercekleştiren,uygulanabilir eylemler para cezası ile izin verilen cezanınSuclu niteliği olmayan yasal bir suctur. Her ne kadar ihmaller ceza hukuku hukukunda kabahat icermezse de ancak ceza hukuku benzeri.Herkes hayatında örnegin bir yol kullanıcıcı olarak, idari bir suclama sucuyla karşı karşıya kalabilir. Burada düşünmek özellikle suclamalarda, nasıl:Hız yapmaKırmızı ışık ihlali Öngörülen emniyet mesafesinin altındaProfesyonel bir sürücü olarak sürüş süresi aşıldıVe dahasıBurada da genel ceza hukukunun başında belirtildigi gibi aynısı gecerlidir. Nitelikli bir savunucunun zamanında atanması ve erken tavsiyeler. Dosyaya eriştikten sonra müşteri cıkarına prosedürün basarılı bir sekilde sonuclanması icin bir önkoşuldur.
  • Trafik hukuku alanı aslında iki alandan oluṣmaktadır: Trafik kazaları ile ilgili düzenlemeler ve yol kullanıcıların trafikte düzenlemelere ihlal etmesi.Bu alan ile daha fazla bilgi sol taraftaki uygulamada bulunmaktadır.  
  • Her gün sözleṣmelerde bulunmaktayız; Ya araba satıcısı olarak, markette, bankanızda hesap acarken veya internetten ürün alırken. Ayrıca yüklenicinizden hak alıyorsunuz,aynı zamanda sözleṣmeye bağlı yükümlülüklerede giriyorsunuz . eğer taraf tarafınız bu yükümlülüğü ihlal ederse veya birdenbire artık sözleṣme kapsamındaki yükümlülüklerinizi yerine getiremezseniz, genellikle ne yapmalı ve hangi haklara sahipsin diye sorular ortaya cıkar. Aynı durum sağlınız, mülkünüzün zarar görmesi veya benzeri durumlar gibi haklarınızdaki diyer kiṣiler tarafindan maddi olarak zarar gördüğünüzde de gecerlidir. Burada da sizi, yaralı tarafa karsı talepte bulunma hakkını veren medeni kanun düzenlemeleri uygulanır. Hak sahibi olduğunuz hakların yanı sıra yasal yükümlülükleri, meslekten olmayan kisilerin anlaması icin bazen oldukca karmaṣık ve zordur. Yinede bunu bilmelisin; bir sözleṣmeden ne zaman cekildiğini, sonlandırdıgını ve yarıṣabilecek misin diye, veya hangi tazminat talep etme hakkına sahip olduğunuzu. Veya ücüncü bir kiṣiden bir sey yapmaktan kacınmasını isteyip istemediğinizi sorabilirsiniz. Bu gibi durumlarda, mesru iddialarınızı ofisimizde uygulamak icin hazırız.