deutsch

Daniel Peter

Avukat Daniel Peter 2014-2020'e kadar Potsdam ve Berlin Humboldt Üniversitesinde hukuk okudu. 2020'de ilk hukuk sınavını başarıyla tamamladı. 2020-2020 yılında Naumburg ve Dessau Mahkemelerinde gördüğü Hukuk stajını, 2020 yılında başarıyla tamaladığı ikinci hukuk sınavı ile tamamladı.

Avukat Daniel Peter ayrıca sosyal olarak aktifdir.

Kurucu ortaktır ve Çocuklara yardım kuruluşu Togo e.V.'de Çocuk Ticaretini Durdurun yönetim kurulu üyesi.