Unsere Büros:

  • Wittenberg 03491/7690 444
  • Dessau 0340/250 86 86
  • Berlin 030/2067 16 09
  • Bremen 0421/578 904 50

Temel güvenlik (Grundsicherung SGB XII)

Yaşlılıkta Temel güvenliği SGB XII düzenlemektedir.

Bu haktan § 41 SGB XII göre yaş sınırını aşanlar yararlana bilmektedir (65 yaştan itibaren). Fakat  tıbben sağlık açısından birisinin çalişamıyacağı kanaatine varılmış ise, bu kişi 18 yaşini doldurması ile bu temel güvenlik hakkını talep ede bilmektedir.  

Bu haktan yararlana bilmek için muhtaç olunması gerekmektedir. Varlıklı veya yüksek geliri olanlar bu haktan yararlanamamkatadırlar

Bu konu hakkında sizleri bilgilendirmekteyiz.