Unsere Büros:

  • Wittenberg 03491/7690 444
  • Dessau 0340/250 86 86
  • Berlin 030/2067 16 09
  • Bremen 0421/578 904 50

Engellilik derecesi (Grad der Behinderung)

Engellilik derecesi (Grad der Behinderung: GdB) engelli insanların engelinin ağırlığını belirlemektedir. Bu dereceyi Versorgungsamt belirlemektedir.  Bunun için ülke çapında "Versorgungsmedizinischen Grundsätze" denilen ilke ler vardır. 

Versorgungsamt ın kararını Bürmoz tarafından kontrol ettiriniz.